Per Fugelli

Per Fugelli er født i Stavanger i 1943. Nærmere bestemt Paradis i Storhaug bydel. Han er utdannet lege. Faren og bestefaren var også leger.
Etter studiene begynte han som turnuskandidat på Værøy og Røst. Per Fugelli var distriktslege på Røst i tre år. Deretter var han i Finnmark i tre år. Så bar det sørover igjen til forskerutdanning i epidemiologi, helsetjenesteforskning og medisinsk antropologi. Han tok medisinsk doktorgrad i 1978, ble amanuensis, senere professor i allmennmedisin. I årene 1984-1992 var han professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. I 1992 ble han professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo.

Både i forskning og undervisning er han opptatt av hvordan fordeling av makt og goder i samfunnet påvirker menneskenes helse. Det dreier seg ikke bare om makt og goder i økonomisk forstand, men også om fordeling av verdier som trygghet, frihet og verdighet. Hans siste bidrag til en modernisert sosialmedisin er boken Rød resept. Essays om perfeksjon, prestasjon og helse.

Mer om Per Fugelli finner man her.